Hôm nay, ngày 03 tháng 09 năm 2015
thông báo
Moi hop PHHS vao ngay 05/01/2014
30/12/2013
Mời họp PHHS vào ngày 05/01/2014
Lich Thi HKI nam hoc 2013-2014
16/12/2013
Lịch thi Học kỳ I năm học 2013-2014
Thong bao nghi hoc ngay 7/11/2013
07/11/2013
Thông báo nghỉ học ngày 7/11/2013
Hoi Nghi Cong Nhan Vien Chuc
30/09/2013
Hội Nghị Công nhân viên chức năm học 2013-2014
Hoi Nghi Cha Me HS Truong THCS TT Long Thanh
26/09/2013
Hội Nghị cha mẹ HS Trường THCS TT Long Thành
 
  
  Liên kết  
Bộ Giáo Dục
 
 Sở Giáo Dục
Thư viện đề Kiểm tra
 
Lịch sử Việt Nam
 
 Báo Mực tím

 Báo Hoa học trò
  
  Thống kê truy cập  
Thành viên Thành viên:
Tài khoản mới nhất Lần cuối Đặng Thị Dung
24 giờ qua 24 giờ trước : 0
24 giờ trước 24 giờ qua : 0
Số tài khoản Tổng cộng: 758

Tài khoản đang trực tuyến Tài khoản trực tuyến:
Khách Khách: 9
Thành viên Các thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 9

Trực tuyến Đang trực tuyến:
  
Tin tức - sự kiện
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012
[Ngày 22/10/2012]

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012


Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2012. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012


Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - 1.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - 2.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - 3.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - 4.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - 5.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_0888.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_0889.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_0892.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_0895.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1183.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1194.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1196.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1206.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1216.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1219.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1227.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1232.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1235.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1240.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1242.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1248.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1249.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1251.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1258.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1265.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1266.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1269.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1272.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1273.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1275.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1283.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1287.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1288.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1289.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1290.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1292.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - img_1293.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1294.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1295.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1297.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1300.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1304.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1306.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1314.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1315.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1316.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1330.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1332.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1337.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1338.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1342.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1344.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1354.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1357.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1361.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1364.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1368.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1374.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1378.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1380.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1383.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1387.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1393.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1395.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1397.jpg
Hội thao giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 - IMG_1399.jpgCác tin khác
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 22/10/2012
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ 16 NĂM 2012 22/10/2012
Thí nghiệm thực hành vật lý, hóa học, sinh học cấp Tỉnh bậc THCS 2012 22/10/2012
Giới thiệu chung về Phòng GD&ĐT Long Thành 22/10/2012